Jeřáb, svářeč, matice – to je naše tradice!


Firma ZABRA, s.r.o. působí v oblasti dodavatelsko-montážních prací více než 20 let. Spektrum odborných prací se postupně rozrůstalo a v posledních letech lze konstatovat, že společnost ZABRA, s.r.o. představuje významný podnikatelský subjekt v oblasti výroby, montáže (i demontáže) ocelových svařovaných konstrukcí, výroby, montáže, oprav a rekonstrukcí tlakových nádob do tloušťky 15 mm, dále pak montáže a oprav všech vyhrazených tlakových zařízení, včetně montáže a oprav zařízení pro výrobu a úpravu plynů, skladování a přepravy, plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic. Firma ZABRA současně zajišťuje provedení procesů zkapalňování a odpařování plynů, zvyšování a snižování tlaku, rozvod a spotřebu plynů spalováním, včetně nadzemních rozvodů plynu. Ke všem těmto uvedeným činnostem zajišťuje firma ZABRA, s.r.o. současně i příslušné revize a zkoušky. Pro veškeré tyto odborné práce má firma ZABRA, s.r.o. silné technicko-řemeslnické zázemí v podobě zámečnických, montážních a svařovacích prací. Svařovací práce jsou vysoce kvalifikované (v souladu s evropskou normou EN 287-1), přičemž z materiálového hlediska se jedná o svařování ocelí jakosti ČSN 41 1xxx až ČSN 41 7xxx (dle ČSN značení). Kvalitu vyrobených svarových spojů je schopna firma ZABRA zajistit kontrolou, a to defektoskopickými (nedestruktivními) zkouškami. Posuzování kvality pak zajišťuje technický dozor firmy ZABRA, s.r.o..

Jakousi „vedlejší“ činností firmy ZABRA, s.r.o. je přeprava materiálu, práce s autojeřáby (do 20-ti tun hmotnosti břemene). Pro zajišťování větších akcí má firma ZABRA, s.r.o. úzkou spolupráci s dalšími subdodavateli, se kterými spolupracuje již od svého vzniku (což je více jak 20 let, jak bylo uvedeno), a proto může přijímat i zakázky velkého rozsahu. Budoucím zákazníkům, firma ZABRA, s.r.o., nabízí velmi dobrou kvalitu prováděných prací, včasné plnění termínů v krátkých lhůtách, kvalitní, komplexní a flexibilní poprodejní servis a vše v přijatelných cenových relacích.